GITO Tervuren

Een laptop voor iedere leerling

Zoals je al gehoord hebt moet elke leerling over een eigen laptop beschikken.
Deze kunnen worden gehuurd of direct aangekocht via Leermiddel BVBA.